katrinetorps-vanner

Katrinetorps Vänner

MEDLEMSAKTIVITETER

Var alltid beredd att visa ditt medlemskort


 

Vi avslutade årets aktiviteter med
Julmarknaden på Katrinetorp

Katrinetorps Vänner bidrog med barnaktiviteter som sagoläsning, chokladhjul, fiskdamm och ponnyridning samt även korvgrillning i korvboden på gårdsplanen.  

 


tidigare-medlemsakt-1

 • Onsdag  22 feb  – Volontärträff med buffé – som tack för allt arbete under Julmarknaden.
 • Torsdag 16 mar – Föreningsstämma / Årsmöte
 • Onsdag  22 mar – Vänföreningen guidade på Gamla Kyrkogården.
 • Mån-Fre 24-28 apr – Planteringsvecka då medlemmar planterade sommarens grönsaker i köksträdgården.
 • Måndag 1 maj – Vänföreningen medverkade bl a som Parkeringsvärdar, Statister och värdar i Huvudbyggnaden, vid Barnaktiviteter och hjälpte barnen plantera samt som Värdar vid barnteatern.
 • Onsdag 31 maj – Bussresa till Sofiero med guidad tur bland blommande Rhododendron i alla dess färger. Därefter Äggakaka hos Rut på Skäret.
 • Torsdag 6 jul – Krocketkväll med tipspromenad. Vi spelade krocket och kubb i Herrskapsträdgården och gick tipspromenad i Engelska Parken.
 • Fre-Sön 15-17 sep – Antikmässan Malmö Dekorativa med Classic Cars, Kuriosamarknad och Skördemarknad. Vänföreningens Volontärer medverkade som Parkeringsvärdar, Statister och värdar i Huvudbyggnaden samt med arbetet både före, under och efter mässan.
 • Tisdag 19 sep – Vänföreningen guidade återigen på Gamla Kyrkogården.
 • Tisdag 17 okt – Vänföreningen bjöd ett femtiotal medlemmar, enligt principen ”först till kvarn” till det begränsade antalet platser, på en spännande föreläsning av Helen Persson från Nordiska Museet om Mode under tidigt 1800-tal. Föreläsningen skedde i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
 • Fre-Sön 8-10 dec – JULMARKNAD då vänföreningen bidrog med barnaktiviteter som sagoläsning, chokladhjul, fiskdamm och ponnyridning. På gårdsplanen grillades korv i korvboden.

 

katrinetorp-landeri-two

Katrinetorp Landeri

Den nybyggda Pergolan i Fricks Trädgård

Den nybyggda Pergolan i Fricks Trädgård

Här hittar du alla större EVENEMANG på Katrinetorp Landeri.

Och här finner du de aktuella FÖRELÄSNINGARNA på Katrinetorp Landeri.

 

bli-medlem

Bli Medlem

Medlemsförmåner

Som medlem i vänföreningen Katrinetorps Vänner erbjuds du – förutom glädjen att stödja föreningens verksamhet – följande rabatter:

 • 50 % på Inträdesavgiften till avgiftsbelagda marknader på Katrinetorp Landeri.
 • 10 % i Katrinetorps butik i Stallet vid köp över 100 kronor.
 • 10 % i Antikbutiken Bränneriboden vid köp över 100 kronor på kuriosasortimentet.
 • Klein´s Mat, Katrinetorps trädgårdskafé, lämnar 10 % rabatt vid köp över 100 kronor i restaurangen. Detta gäller enbart medlem. Ej ev medföljande gäst.

Dessutom

 • 10 % på deltagaravgift vid Studieförbundet Vuxenskolans föreläsningar och cirklar som är förlagda till Katrinetorp.
 • Rabatt för tidningen Antik & Auktions föreläsningar förlagda till Katrinetorp.

Var alltid beredd att visa ditt medlemskort

ansokan-om-medlemskap

Ansökan om medlemskap

Medlemsansökan

Årsavgiften är oförändrat 100 kronor per medlem.

Fyll i blanketten så skickar vi faktura på medlemsavgiften och därefter ditt medlemskort så snart vi ser pengarna på kontot.

Varmt välkomna!

En solig höstdag i Engelska parken

En solig höstdag i Engelska parken

 

 

 

Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer och Ort
Mobil
Telefonnummer
Din epost
medlemsinfo

Medlemsinfo

20170808-hem-2Nr 3 – Augusti 2017

TEATER/KONSERTER
Föreningen riktar ett stort tack till de medlemmar som deltog i förberedelserna och genomförandet av vårens och sommarens arrangemang.

KROCKETMÄSTARE 2017
Under sedvanligt trivsamma former genomfördes KV-mästerskapet i krocket i vackert väder och med drygt 40 deltagare. Vår kassör Leif visade gammal god form och tog hem segern och det skummande priset. Hans hustru Else-Marie vann tipsrundan i en jämn kamp.

MEDLEMSAKTIVITETER

KYRKOGÅRDSVANDRING
Även den andra vandringen i mars blev snabbt fullbokad. Därför kommer vandringen att upprepas ytterligare en gång den 19 september. Vi tycker det är trevligt med det stora intresset för att lära mer om personer som betydde så mycket för Malmö i början av 1800-talet. Inbjudan har gått ut till alla medlemmar och finns också här på vår hemsida. Vi påminner om att antalet deltagare är begränsat.

FÖRELÄSNINGAR
Även i höst har föreningens samarbetspartners, Studieförbundet Vuxenskolan och tidningen Antik & Auktion, förlagt ett antal föreläsningar till Katrinetorp.
Särskilt medlemserbjudande
: Helen Perssons föreläsning i Vuxenskolans regi den 17 oktober om Empirens modeideal under tidigt 1800-tal är så tillrättalagt för Katrinetorp att föreningen vill bjuda intresserade medlemmar på denna föreläsning. Först till kvarn gäller till det begränsade antalet platser. Redan tecknat medlemskap krävs samt anmälan till Bo Arwidsson 073-443 10 30 eller bo.arwidsson@gmail.com. Anmälda som uteblir kommer att faktureras med deltagaravgiften 245:-.

Medlemskap i vänföreningen berättigar till rabatterad avgift till övriga föreläsningar vid anmälan till respektive arrangör.

MEDLEMSKVÄLL
Vi ber att få återkomma med information om ytterligare medlemsaktiviteter och tar gärna emot förslag som kan öka trivseln och gemenskapen i vår förening. 

TISDAGSKAFFE
Vi fortsätter med den gemensamma kaffestunden kl 10:00 första tisdagen i månaden. Tag med eget kaffe och kom till en timmas trivsel tillsammans med andra medlemmar.

MEDLEMSLUNCHEN
är omtyckt av många Vänner! Vi träffas framöver lördag eller söndag en gång i månaden. Vill Du också få påminnelse om när nästa lunch närmar sig är Du välkommen att kontakta Benny Assarsson, benny.assarsson@comhem.se eller 040-92 91 13. Många får plats – men din bokning inför varje lunch är nödvändig!

Har du inte lämnat din e-postadress ber vi dig göra detta till info@katrinetorpsvanner.se, detta för att inte missa någon viktig medlemsinfo.

20170808-hem-1

VÄLKOMMEN ATT BLI VOLONTÄR

Många medlemmar gör fantastiska insatser i samband med de olika arrangemangen på Katrinetorp. Närmast gäller det förberedelser och genomförande av Malmö Dekorativa den 15-17 september med olika uppgifter. Vill du känna dig delaktig och göra en insats i en trivsam gemenskap? Kontakta i så fall Bo Arwidsson bo.arwidsson@gmail.com eller 073-443 10 30 och anmäl ditt intresse för att göra en värdefull insats i en omfattning du själv bestämmer. Välkommen till ett flitigt och uppskattat gäng!


RIKTLINJER FÖR VOLONTÄRARBETE

INLEDNING
Katrinetorps Vänner (KV) är en ideell förening. Dess inriktning skall vara allmännyttig och ha till syfte att stödja återställandet av Katrinetorp Landeri och verksamheten på gården samt genom kunskap och intresse medverka till att öka gårdens kulturhistoriska värde och ge en förstärkt besöksupplevelse.

VOLONTÄRARBETE
Volontärskap är frivilligt, oavlönat och sker i en organiserad form där alla inblandade är resurser där man ger av sin livserfarenhet och kunskap.

Volontärarbete sker exempelvis i samband med marknader, mässor och utställningar mm på Katrinetorp Landeri.

Du får som volontär en stor möjlighet att känna delaktighet i arbetet som görs, vidare vänskap och inte minst en trevlig samvaro med andr i föreningen.

Allt volontärarbete skall ske inom ramen för KVs övergripande målsättning (enligt ovan) och i enlighet med givna regler.

KV har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring. Denna omfattar olycksfallsskada som drabbar de försäkrade, medlemmar i KV. Försäkringen gäller under verksamhet i regi av KV samt under färd till och från sådan verksamhet. Detta innebär i korthet att verksamheten skall vara definierad och sanktionerad enligt ovan.

Annat engagemang från enskilda medlemmar är inte att kategoriseras som volontärarbete inom ramen för KVs verksamhet och omfattas således inte av KVs olycksfallsförsäkring.

Det är av vikt att KVs volontärer inte utför arbete som normalt skall utföras av ordinarie personal på gården.

Då speciell klädsel erfordras för visst volontärsarbete skall denna tillhandahållas av KV. Klädseln skall enbart användas vid fastlagda arrangemang och skall övrig tid förvaras i Västra Magasinet.

Det är också viktigt att volontärerna i allt arbete uppträder på ett trevligt och bemötande sätt. Framför allt i kontakt med gårdens besökare. Vi skall i alla sammanhang vara ambassadörer för Katrinetorp. I görligaste mån skall meningsutbyte med besökare undvikas. Vid eventuella problem hänvisas till KVs ledning.

 

 

 

foreningen

Föreningen

Katrinetorps Vänner

Katrinetorps Gårds Vänner är en ideell förening. Dess inriktning skall vara allmännyttig och ha till syfte att stödja återställandet av Katrinetorps gård och dess verksamhet vid gården samt genom kunskap och intresse medverka till att öka gårdens kulturhistoriska värde och en förstärkt besöksupplevelse. Föreningens verksamhet skall ha ett folkbildande innehåll. Föreningen har sitt säte i Malmö.

INFORMATION OCH HISTORIA OM DET VACKRA KATRINETORP FINNER DU VIA LÄNKARNA NEDAN.

Katrinetorp Landeri – en av landets bäst bevarade empireanläggningar

Katrinetorps Historia – börjar 1799

Park och Trädgårdar

kulturpris

Kulturpris

Kandidat till att erhålla Katrinetorps Kulturpris skall vara en juridisk eller fysisk person som gjort en värdefull kulturbevarande och folkbildande insats.
Förslag till mottagare av kulturpriset kan lämnas av föreningens medlemmar efter utlysning i ett meddelande till alla medlemmar. Med förslaget skall finnas en skriftlig motivering.
Föreningens styrelse beslutar om mottagare av priset och beslutet kan ej överklagas.
Ordinarie ledamot av styrelsen kan ej nomineras till mottagare av priset.
Priset skall utdelas vid en tid och med ett belopp som styrelsen beslutar.


Magnus Gertten 20102010 delades föreningens första kulturpris ut i samband med föreningens 5-årsjubileum den 10 oktober. Den gången till filmproducent Magnus Gertten. Motiveringen löd: Katrinetorps Kulturpris tilldelas Magnus Gertten för hans förtjänstfulla kulturinsats genom att i sin filmserie Mitt Hjärtas Malmö dokumentera vår stad under en tid som vi bör minnas.

Katrinetorpsvanner1800tal554

kulturpriset-twozeroonefive

Kulturpriset 2015

Lars-sjoberg

I samband med föreningens 10-årsjubileum den 10 oktober 2015 meddelades att Lars Sjöberg tilldelats Katrinetorps Kulturpris.

Styrelsens motivering:

Katrinetorps Kulturpris tilldelas Lars Sjöberg för hans förtjänstfulla kulturinsats genom att göra till sin livsuppgift och att med stor spännvidd värna om det svenska kulturarvet. Vid ett flertal besök på Katrinetorp har han delat med sig ur sin stora kunskapsbank.

Prissumman på 10 000 kr överräcktes tillsammans med ett diplom efter original av konstnärinnan Sylvette Wikström i samband med Lars Sjöbergs föreläsning om gamla jultraditioner på svenska gods och gårdar den 17 november  på Katrinetorp.

samarbetspartners

Medlemskap & Samarbetspartners

 

logo-antikochauktionANTIK & AUKTION

Nordens största tidning om antikviteter, inredning och konst. Har flera intressanta föreläsningar per säsong på Katrinetorp.
Antik & Auktion ger specialpriser till Katrinetorps Vänförening för vissa föreläsningar.
Länk till tidningen HÄR

 

logoMALMÖ FÖRSKÖNINGS- OCH PLANTERINGSFÖRENING

Föreningen har till ändamål att i Malmö och dess närmaste omgivningar bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet samt att verka för försköningar såsom planteringar och konstnärlig utsmyckning.
Länk till föreningen HÄR
.

 

Oxie Härads Hembygdsförening - logga

OXIE HÄRADS HEMBYGDSFÖRENING

Föreningen har till ändamål att stödja hembygdsvård och hembygdsforskning samt sprida kännedom om detta i häradet.
Länk till föreningen HÄR.

 

 

 

Logo-Samlarförb-NordstjSAMLARFÖRENINGEN NORDSTJÄRNAN I MALMÖ

I samband med Malmö Dekorativa, landets tredje största antikmässa, ordnar föreningen en större kuriosamässa på Katrinetorp Landeri.  Länk till föreningen HÄR

 

VuxenskolanSTUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN MALMÖ

Vuxenskolan har många spännande aktiviteter på Katrinetorp som föreläsningar, målarkurser och språkkurser. De ger rabatt till medlemmar i Katrinetorps Gårds Vänner vid föreläsningar på Katrinetorp om medlemskapet meddelas vid bokningen till Vuxenskolan.  Länk till Vuxenskolans aktiviteter på Katrinetorp HÄR

styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Sedan föreningsstämman den 16 mars 2017 och det konstituerande styrelsemötet den 10 april 2017 består föreningens styrelse enligt följande:

 • Ordförande Rolf Lantz
 • Vice ordförande Bo Arwidsson
 • Kassör Leif Andersson
 • Sekreterare Ingemar Steimer
 • Ledamot Yrsa Carlson
 • Ledamot Lena Areflod
 • Ledamot Birgitta Carlén
 • Ledamot (adj) Representant från Malmö Stad

Katrinetorp i strålande solsken

Katrinetorp i strålande solsken

 

 

 

Ordförande har ordet – dec 2017

Den traditionella och mycket uppmärksammade Julmarknaden på Katrinetorp känns som en fin och värdig avslutning på Katrinetorpsåret. Vädret brukar spela stor roll för antalet besökare och årets version får väl betraktas som godkänt även om besökarna var färre än förra året.

Jag vill tacka alla er medlemmar som var med om att föra den vackra jultraditionen vidare på Katrinetorp. Det är med stolthet och glädje man upplever den entusiasm och arbetsvillighet som så många visar inför, under och efter Julmarknaden. Vi skall alla ta åt oss av att Katrinetorps Julmarknad uppmärksammas av så många och känna tillfredställelse i att ha bidragit till att ge tusentals besökare en vacker och minnesvärd upplevelse. Speciellt hoppas jag att de besökande barnen minns marknaden och de aktiviteter som föreningen bjöd på.

Låt oss nu njuta av de helger som ligger framför oss och se fram mot ett nytt och inspirerande år tillsammans. Jag önskar alla en riktigt God och Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!

Rolf Lantz

ordförande
070-691 44 96
info@katrinetorpsvanner.se

arsmotet-twozeroonefive

Föreningsstämman 2017

Föreningens ordinarie stämma, som avhölls den 16 mars 2017 i Stallet på Katrinetorp, var som vanligt välbesökt och med lika trevlig stämning som alltid och dessutom utan större överraskningar.

Ordförande Rolf Lantz hälsade välkommen till stämmans formella del och valdes att leda förhandlingarna. Traditionsenligt föredrogs verksamhetsberättelsen med hjälp av en årskavalkad i form av ett bildspel. Revisionsberättelsen innehöll inga anmärkningar på det sätt styrelsen förvaltat föreningens tillgångar varför styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016. Det blev omval till alla de styrelseposter vars mandat gick ut.

Intendent Mats Bohman framförde Malmö stads tack till föreningen och dess medlemmar för insatserna och stödet under 2016. Torgil Brönmarks anekdoter kring Katrinetorps moderna historia förhöjde stämningen ytterligare. Samkvämet efteråt i Fähuset blev en uppskattad smakupplevelse och en trivsam gemenskap.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2016 kan erhållas via föreningens kansli. Kontakta oss gärna via mail info@katrinetorpsvanner.se

stadgar

Stadgar

Stadgar antagna vid årsmötet den 15 april  2010 (revision av stadgar från 10 okt 2005) och reviderade 1 oktober 2016 pga byte av namn.
Föreningen Katrinetorps Vänner (tidigare Katrinetorps Gårds Vänner) – Organisationsnummer 802429-8328

§ 1. Katrinetorps Vänner är en ideell förening. Dess inriktning skall vara allmännyttig och ha till syfte att stödja återställandet av Katrinetorps gård och verksamheten vid gården samt genom kunskap och intresse medverka till att öka gårdens kulturhistoriska värde och en förstärkt besöksupplevelse. Föreningens verksamhet skall ha ett folkbildande innehåll. Föreningen har sitt säte i Malmö.

§ 2. Föreningens organ är föreningsstämma, styrelse, revisorer och valberedning.

§ 3. Till medlemmar kan väljas juridisk eller fysisk person med intresse för föreningens verksamhet och som erlägger av föreningsstämman för aktuellt verksamhetsår beslutad medlemsavgift. Medlemskap börjar gälla så snart betalningen av årsavgift är registrerad i föreningen. Medlem äger rätt att när som helst utträda ur föreningen. Medlem som trots skriftlig påminnelse inte har erlagt beslutad medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 4. Medlem som motarbetar föreningens ändamål och intresse eller uppträder på ett sätt som skadar föreningens rykte och anseende kan, sedan medlemmen beretts skälig tid och möjlighet att förklara sig, uteslutas genom styrelsebeslut.

§ 5. Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och fyra eller sex övriga ledamöter valda på ordinarie föreningsstämma. Samtliga styrelseledamöter skall vara medlemmar i föreningen. Styrelsens ledamöter väljs för tiden till ordinarie stämmas slut det andra året efter valåret. Styrelseledamot kan väljas om för ytterligare period. För att säkerställa kontinuiteten i styrelsens arbete skall mandattiden årligen löpa ut för endast hälften av ledamöterna. Avgår styrelseledamot under mandatperioden, förrättas fyllnadsval motsvarande företrädarens återstående mandatperiod. Styrelsens ordförande utses årligen på ordinarie stämma bland styrelsens ledamöter för tiden till ordinarie stämmas slut det följande året. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen skall leda föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och av föreningsstämman fattade beslut.

§ 6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande när denne eller annan ledamot finner att styrelsemöte bör äga rum och genom kallelse med dagordning och därtill hörande handlingar. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid omröstning har varje ledamot en (1) röst, med utslagsröst för ordförande vid lika röstetal. För speciella frågor kan personer utanför styrelsen adjungeras med rätt att yttra sig men utan rösträtt. Dock skall en (1) representant från Malmö Stad vara ständigt adjungerad.

§ 7. Valberedningen skall bestå av tre personer och väljs av föreningsstämman för tiden till ordinarie stämmas slut det följande året. Valberedningen har till uppgift att föreslå stämman – antalet styrelseledamöter – om- eller nyval av styrelseordförande för tiden till ordinarie stämmas slut följande år – om- och/eller nyval av övriga ledamöter vars mandat utgår vid årsstämman – val av revisor och revisorssuppleant. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen minst två veckor före ordinarie föreningsstämma och vid fyllnadsval två veckor före extra föreningsstämma.

§ 8. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december. Föreningen skall föra fullständiga räkenskaper.

§ 9. Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av föreningsstämman utsedd revisor eller, vid förfall för denne, revisorssuppleant. Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall senast den 1 mars överlämnas till revisorn, som senast den 1 april skall avge till styrelsen sin berättelse över granskningen.

§ 10. Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas i Malmö före april månads utgång. Skriftlig kallelse till ordinarie såväl som till extra stämma skall genom styrelsens försorg sändas ut till medlemmarna under deras senast anmälda adresser minst tre (3) veckor i förväg, med förslag till dagordning. Extra föreningsstämma skall hållas då en majoritet av styrelsen eller revisor påkallar eller när minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar skriftligen framställer sådant krav till styrelsen. Kallelse till extra föreningsstämma skall följa samma regler som vid ordinarie föreningsstämma. Vill medlem väcka förslag till beslut på stämma skall detta ske skriftligen till styrelsen minst tio (10) dagar i förväg. Stämma öppnas och leds av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av dess vice ordförande, intill dess ordförande för stämman valts.

§ 11. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärende behandlas: – val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman – upprättande av röstlängd – val av två (2) justerare av protokollet – frågan om föreningsstämman blivit behörigt utlyst – fastställande av dagordning – styrelsens verksamhetsberättelse – revisionsberättelse – fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition om eventuellt överskott – fråga om ansvarsfrihet för styrelsen – propositioner eller motioner – val av (övriga ordinarie) styrelseledamöter för en tid av 2 år – val av ordförande för en tid av 1 år – val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år – val av valberedning, tre (3) ledamöter för en tid av 1 år – fastställande av medlemsavgift – övriga frågor som föreningsstämman beslutar att ta upp till behandling.

§ 12. Vid extra föreningsstämma skall det framgå av kallelsen/dagordningen vilka ärende som skall behandlas. I övrigt gäller samma förfarande som vid ordinarie föreningsstämma.

§ 13. Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§ 14. Föreningsstämman fattar sina beslut genom enkel majoritet och varje medlem äger en (1) röst. Sluten röstning skall ske då minst fem (5) medlemmar så kräver. Icke närvarande medlemmar kan utöva sin rösträtt genom godkänd skriftlig fullmakt till ombud, som skall vara medlem och närvarande vid stämman. Ingen får vara ombud för två eller flera medlemmar.

§ 15. För ändring av gällande föreningsstadgar krävs beslut av två (2) på varandra följande föreningsstämmor, med minst en (1) månads mellanrum.

§ 16. För upplösning av föreningen krävs beslut av två (2) på varandra följande föreningsstämmor, med minst en (1) månads mellanrum och minst två tredjedels majoritet. Vid föreningens upplösning beslutar stämman hur föreningens tillgångar skall disponeras.

Malmö den 15 april 2010

hitta-hit

Hitta Hit

Buss 54

Gustav Adolfs Torg ↔ Katrinetorp
 

Från lör sön
Gustav Adolfs Torg 12:30 12:30
13:30 13:30
15:30 15:30
 Katrinetorp 14:00 14:00
16:00 16:00
17:00 17:00
kontakta-oss

Kontakta Oss

Katrinetorps Vänner

Katrinetorps allé 1
215 74 Malmö

Rolf Lantz, ordförande:
0706-91 44 96

E-post till: info@katrinetorpsvanner.se